ADRESA
Temerinska 154, 21000 Novi Sad, Srbija
RADNO VREME
Radnim danima: 9:00 - 17:00
TELEFON
+381 21 41 90 10
E-MAIL
office.venco@gmail.com